Zdjęcie w tle
Wellbee logo

Poznaj naszych terapeutów

Nasz zespół tworzą wyłącznie zweryfikowani i wykwalifikowani specjaliści. Znajdź tę osobę, która pomoże ci postawić pierwszy krok ku zmianie.

Jakie rodzaje terapii oferujemy?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

W tym nurcie nacisk położony jest na pracę z obserwowalnymi zachowaniami oraz treściami myślenia pacjenta. Terapia ma zazwyczaj formę dyrektywną i może być zarówno krótko jak i długoterminowa. Celem jest rozwiązanie zgłaszanego przez pacjenta problemu poprzez modyfikację nieadaptacyjnych zachowań i związanych z nimi myśli oraz uczuć.

Psychoterapia psychodynamiczna

W tym nurcie nacisk położony jest na zmianę struktury osobowości i odkrycie nieuświadomionych przyczyn cierpienia pacjenta. Terapia ma zazwyczaj formę długoterminową i niedyrektywną. Jej celem jest zwiększenie świadomości oraz praca nad trudnościami i ich genezą.

Psychoterapia humanistyczna

W tym nurcie nacisk położony jest na odkrycie niezaspokojonych potrzeb psychologicznych, które są przyczyną deficytów rozwoju osobowości. Terapia ma formę niedyrektywną i jest ukierunkowana na teraźniejszość i przyszłość, a relacja między terapeutą a klientem jest równorzędna. Celem psychoterapii jest przede wszystkim stworzenie klientowi warunków do zaspokojenia potrzeb oraz refleksja nad ważnymi dla niego wartościami.

Psychoterapia systemowa

W tym nurcie nacisk położony jest na interakcje społeczne oraz systemy, w których funkcjonuje pacjent, a które mają znaczący wpływ na jego zdrowie psychiczne. Terapia ma zazwyczaj formę dyrektywną i krótkoterminową i ukierunkowana jest na rozwiązanie bieżących problemów. Celem psychoterapii jest zmiana lub modyfikacja systemów, w których funkcjonuje pacjent.

Psychoterapia integratywna

W tym nurcie nacisk położony jest na eklektyzm i dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb klienta. Terapeuta czerpie z wielu podejść terapeutycznych, posiada wiedzę na ich temat i łączy je w swojej pracy. Terapia może mieć formę krótko i długoterminową, a jej celem jest praca nad problematycznymi obszarami zgłaszanymi przez pacjenta.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia lub masz
jakieś dodatkowe pytania

Jak przygotować się do spotkania?

  • Upewnij się, że masz dostęp do internetu.
  • Zapewnij sobie cichą, prywatną przestrzeń.
  • Przygotuj słuchawki z mikrofonem oraz szklankę wody.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek kliknij w ten link.

Czy mogę zrezygnować z terapii w każdej chwili?

Oczywiście, ale jeżeli zrobisz to później niż 24h przed rozpoczęciem wizyty, nie będziemy mogli zwrócić Ci pieniędzy.

Czy terapia online jest skuteczna?

Istnieje szereg badań naukowych potwierdzających, że terapia online jest przynajmniej tak skuteczna jak terapia tradycyjna.

Badania pokazują, że terapia online przynosi istotne efekty w przypadku szeregu zaburzeń (m.in. depresji, fobii społecznej, OCD, PTSD).

Badania i metaanalizy wskazują na brak różnic pomiędzy efektywnością terapii online a offline.

Czy terapeuci Wellbee posiadają licencję?

W wellbee zatrudniamy tylko terapeutów certyfikowanych i w trakcie certyfikacji. Ich kwalifikacje gwarantują umiejętne wykorzystanie wiedzy i narzędzi psychoterapeutycznych.