Zdjęcie w tle
Wellbee logo

Poznaj naszych terapeutów

Nasz zespół tworzą wyłącznie zweryfikowani i wykwalifikowani specjaliści. Znajdź tę osobę, która pomoże ci postawić pierwszy krok ku zmianie.

Jakie rodzaje terapii oferujemy?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

W tym nurcie nacisk położony jest na pracę z obserwowalnymi zachowaniami oraz treściami myślenia pacjenta. Terapia ma zazwyczaj formę dyrektywną i może być zarówno krótko jak i długoterminowa. Celem jest rozwiązanie zgłaszanego przez pacjenta problemu poprzez modyfikację nieadaptacyjnych zachowań i związanych z nimi myśli oraz uczuć.

Psychoterapia psychodynamiczna

W tym nurcie nacisk położony jest na zmianę struktury osobowości i odkrycie nieuświadomionych przyczyn cierpienia pacjenta. Terapia ma zazwyczaj formę długoterminową i niedyrektywną. Jej celem jest zwiększenie świadomości oraz praca nad trudnościami i ich genezą.

Psychoterapia humanistyczna

W tym nurcie nacisk położony jest na odkrycie niezaspokojonych potrzeb psychologicznych, które są przyczyną deficytów rozwoju osobowości. Terapia ma formę niedyrektywną i jest ukierunkowana na teraźniejszość i przyszłość, a relacja między terapeutą a klientem jest równorzędna. Celem psychoterapii jest przede wszystkim stworzenie klientowi warunków do zaspokojenia potrzeb oraz refleksja nad ważnymi dla niego wartościami.

Psychoterapia systemowa

W tym nurcie nacisk położony jest na interakcje społeczne oraz systemy, w których funkcjonuje pacjent, a które mają znaczący wpływ na jego zdrowie psychiczne. Terapia ma zazwyczaj formę dyrektywną i krótkoterminową i ukierunkowana jest na rozwiązanie bieżących problemów. Celem psychoterapii jest zmiana lub modyfikacja systemów, w których funkcjonuje pacjent.

Psychoterapia integratywna

W tym nurcie nacisk położony jest na eklektyzm i dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb klienta. Terapeuta czerpie z wielu podejść terapeutycznych, posiada wiedzę na ich temat i łączy je w swojej pracy. Terapia może mieć formę krótko i długoterminową, a jej celem jest praca nad problematycznymi obszarami zgłaszanymi przez pacjenta.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia lub masz
jakieś dodatkowe pytania

Jak przygotować się do spotkania?

  • Upewnij się, że masz dostęp do internetu.
  • Zapewnij sobie cichą, prywatną przestrzeń.
  • Przygotuj słuchawki z mikrofonem oraz szklankę wody.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek kliknij w ten link.

Czy mogę zrezygnować z terapii w każdej chwili?

Oczywiście, ale jeżeli zrobisz to później niż 24h przed rozpoczęciem wizyty, nie będziemy mogli zwrócić Ci pieniędzy.

Czy terapeuci Wellbee posiadają licencję?

W wellbee zatrudniamy tylko terapeutów certyfikowanych i w trakcie certyfikacji. Ich kwalifikacje gwarantują umiejętne wykorzystanie wiedzy i narzędzi psychoterapeutycznych.

Czy terapia online jest skuteczna?

Istnieje szereg badań naukowych potwierdzających, że terapia online jest przynajmniej tak skuteczna jak terapia tradycyjna.

Badania pokazują, że terapia online przynosi istotne efekty w przypadku szeregu zaburzeń (m.in. depresji, fobii społecznej, OCD, PTSD).

Badania i metaanalizy wskazują na brak różnic pomiędzy efektywnością terapii online a offline.