fbpx

21 pomysłów na wsparcie zdrowia psychicznego z 1% podatku

Do 30 kwietnia 2022 r. można składać roczne zeznania podatkowe (PIT). Oznacza to, że do tego czasu należy wskazać organizację, której chcemy przekazać 1% swojego podatku dochodowego. Nie jest to łatwa decyzja dlatego mamy nadzieję, że przygotowane przez nas zestawienie organizacji pozarządowych pomoże Ci w dokonaniu właściwego wyboru.

1% podatku

Jak przekazać 1% podatku na rzecz organizacji zajmujących się poprawą zdrowia psychicznego?

Poniżej przedstawiamy Ci subiektywną listę organizacji bezpośrednio oraz pośrednio działających na rzecz zdrowia psychicznego. Uważamy, że naprawdę warto jest przekazać im swój 1% podatku dochodowego. Wybór organizacji i odnotowanie tego w formularzu PIT zajmuje zaledwie chwilę i jest niezwykle proste do zrobienia.

Wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Więcej informacji o tym, jak przekazać 1% na OPP, znajdziesz TUTAJ.

21 organizacji, które działają na rzecz poprawy sytuacji osób zmagających się z problemami psychicznymi

Potraktuj poniższe zestawienie inicjatyw wspierających zdrowie psychiczne  jako subiektywną inspirację. To Ty ostatecznie decydujesz, czy i która z poniższych organizacji otrzyma 1% Twojego podatku.

Poznaj listę OPP (Organizacji Pożytku Publicznego), którym możesz do końca kwietnia przekazać 1% podatku dochodowego (PIT):

Misją Stowarzyszenia jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodych osób z problemami psychicznymi. Organizacja wspiera młode osoby po przebytych kryzysach psychicznych w powracaniu do życia w społeczeństwie oraz pomaga rodzinom w odzyskaniu równowagi zachwianej poprzez wystąpienie kryzysu psychicznego u jednego z jej członków.

Fundacja od ponad 30 lat chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewnia dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. 

Organizacją działająca na rzecz wsparcia osób, które znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na orientację psychoseksualną lub tożsamość płciową, jak również tych, które z tych powodów doświadczały bądź doświadczają dyskryminacji i przemocy.

Jej celem jest, aby każda osoba doświadczająca trudności w zakresie zdrowia psychicznego miała szansę na wyzdrowienie. Fundacja koordynuje eurpejski projekt wymiany doświadczeń pomiędzy dziesięcioma instytucjami opieki psychiatrycznej z sześciu krajów. Uczestniczy też w projekcie EX-IN (Experienced–Involvement), Jest to pogram skierowany do osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych, w którym przygotowują się do pełnienia roli eksperta przez doświadczenie.

Fundacja chce zbudować nowoczesne Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Będzie to pierwsze takie miejsce w Polsce, w którym co roku pomoc znajdą tysiące dzieci leczonych stacjonarnie i na dziennych terapiach psychiatrycznych.

Celem działalności jest rozwój psychiatrii i opieki środowiskowej tak, aby zapewnić  kompleksową pomoc rodzinom i osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne w osiągnięciu pełnego udziału w życiu społecznym i zawodowym. Fundacja prowadzi pensjonat “Hostel u Pana Cogito”. Wśród pracowników Pensjonatu 70% stanowią osoby po przebytym kryzysie psychicznym.

Towarzystwo dysponuje stale rozbudowującą się ofertą wsparcia, przede wszystkim skierowaną do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, w szczególności osób chorujących na schizofrenię oraz pokrewne typy zaburzeń. Ważnym elementem podejmowanych działań jest aktywizacja zawodowa osób chorujących.

Główną misją Fundacji jest zapobieganie izolacji osób po kryzysie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i przełamywanie stereotypów związanych z chorobami psychicznymi. Fundacja organizuje Kongres Zdrowia Psychicznego oraz popularyzuje idee Centrów Zdrowia Psychicznego. Jest również inicjatorem Marszu Żółtej Wstążki, solidaryzującego się z osobami w kryzysie psychicznym.

Celem działalności jest poprawa stanu zdrowia i funkcjonowania społecznego u osób chorujących psychicznie – utrzymanie ciągłości leczenia, wydłużenie okresów remisji. Organizacja współpracuje z Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego i jest jego partnerem w ramach programu deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej na Mokotowie. 

Fundacja jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce podjęła się trudnego tematu tworzenia wielokierunkowych i profesjonalnych struktur pomocowych dla osób z autyzmem i ich rodzin.

Głównym celem organizacji jest umożliwienie osobom dotkniętym kryzysami psychicznymi odbudowanie więzi międzyludzkich i powrót do życia społecznego. Stowarzyszenie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Samopomocy oraz pomaga w zakwaterowaniu w mieszkaniu chronionym.

Misją Fundacji jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat zaburzeń psychicznych oraz inicjuje i koordynuje programy edukacyjne z zakresu psychiatrii na różnych poziomach nauczania.

Prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla 50 osób niepełnosprawnych, Środowiskowe Domy Samopomocy, kluby samopomocy dla seniorów i osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dom treningu samodzielności z miejscami hostelowymi w ramach projektu “Osiedle Sitowie”. Realizuje projekty wspierające poprawę funkcjonowania i jakości życia podopiecznych oraz ich integrację z lokalnym środowiskiem i rynkiem pracy.

Misją Fundacji jest znoszenie barier i wspieranie rozwoju osobistego osób doświadczających trudności na różnych płaszczyznach funkcjonowania: osobistej, rodzinnej i zawodowej. Prowadzi m.in. nieodpłatne poradnictwo psychologiczne, seksuologiczne i zawodowe dla osób indywidualnych, rodzin oraz par, a także grupy wsparcia oraz warsztaty. 

Zmienia schematy myślenia o chorobie nowotworowej i działa na rzecz poprawy jakości życia chorych na raka. Fundacja promuje nowoczesną profilaktykę, w której zamiast straszyć chorobą, zachęca do regularnego potwierdzania zdrowia.

Prowadzi kampanię “Stop depresji”, której celem jest zwrócenie uwagi na depresję jako chorobę, która dotyka zarówno kobiety jak i mężczyzn. Akcja ma uświadomić, że depresji można zapobiegać a jeśli jest już chorobą, trzeba ją leczyć. Kampanie promują prowadzony przez Fundację Antydepresyjny Telefon Zaufania 22 484 88 01Dyżurujący pod tym numerem psychologowie pomagają nie tylko osobom chorym, ale ich rodzinom i bliskim.

Centrum oferuje pomoc dla kobiet, których prawa są łamane, a w szczególności kobiet doświadczających różnych form przemocy. Pomoc obejmuje: doradztwo prawne, wsparcie psychologiczne, asystowanie kobietom w sądach i na policji, zapewnienie bezpiecznego schronienia, prowadzenie grup wsparcia i telefonu zaufania, a także pomoc socjalną i doradztwo zawodowe

Fundacja zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi. Specjalizuje się szczególnie w tematyce: zaburzeń odżywiania się, autoagresji, depresji, zachowań samobójczych i przemocy rówieśniczej. Prowadzi działania edukacyjne i wspiera rodziców, nauczycieli, wszelkie instytucje pracujące i pomagające na rzecz dzieci i młodzieży.

Wspiera dzieci przewlekle chore poprzez zakup leków i rehabilitację, kupuje sprzęt dla osób niepełnosprawnych i funduje wyjazdy sanatoryjne. Pomocą objęte są też dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym i biedą.

Fundację Słonie na Balkonie tworzą osoby, które od lat zajmują się profesjonalnym udzielaniem pomocy dzieciom w ramach organizacji pozarządowych. Są to fundraiserzy, psychoterapeuci, lekarze, psycholodzy, pedagodzy.

Fundacja powstała z myślą o osobach, które nie radzą sobie z odejściem bliskich. Zajmuje się żałobą, stratą, kryzysem psychicznym. Prowadzi bezpłatny telefon wsparcia dla osób w żałobie 800 108 108 (pn – pt 14.00 – 20.00)

Fundacja wzmacnia kobiety i dziewczynki, mężczyzn, chłopców i społeczności, by aktywnie współtworzyły i współtworzyli społeczeństwo doceniające równość, wolność, różnorodność i sprawiedliwość, kulturę pokoju i porozumienia. Społeczeństwo zdolne do powstrzymywania przemocy i dyskryminacji.

Fundacja przeciwdziała przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Prowadzi telefon przeciwprzemocowy, daje bezpłatne wsparcie prawne, psychologiczne, terapeutyczne dla kobiet po przemocy. Wydaje publikacje na temat przemocy, organizuje akcje, debaty poświęcone przemocy wobec kobiet. 

Misją Fundacji Trans-Fuzja jest absolutne poszanowanie praw człowieka osób transpłciowych w Polsce, zapewnienie im całkowitej równości społecznej oraz brak dyskryminacji w jakichkolwiek obszarach życia, szczególnie w kwestii poszanowania tożsamości i ekspresji płciowej.

Misją Fundacji jest pomoc osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem w bezpiecznym powrocie do społeczeństwa, rodziny i na rynek pracy. Fundacja prowadzi Społeczną Linię Wsparcia służącą uzyskaniu porady w zakresie konfliktów rodzinnych, kłopotów z uzależnieniem, poczucia osamotnienia czy też wsparcia po wyjściu z więzienia.

Stowarzyszenie niesie pomoc osobom chorującym psychicznie oraz ich rodzinom i opiekunom. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, konferencja, warsztaty i wykłady ze specjalistami w dziedzinie psychologii i psychiatrii.

Chcesz sprawdzić inne organizacje? Nic prostszego! Wykaz wszystkich OPP – Organizacji Pożytku Publicznego, które mają prawo do prowadzenia zbiórki 1% podatku dochodowego, znajdziesz TUTAJ

Kogo brakuje w powyższym zestawieniu?

Biurokracja rządzi się swoimi prawami, co powoduje, że możliwość przekazania 1% podatku dochodowego jest zarezerwowana wyłącznie dla organizacji posiadających status OPP. Można jednak znaleźć jeszcze co najmniej kilka inicjatyw, które robią mnóstwo dobrego w obszarze psychoedukacji oraz pomocy osobom w kryzysie psychicznym. W tym miejscu pragniemy wspomnieć o 3 projektach:

  • Fundacja Można Zwariowaćmisją fundacji jest promocja zdrowia psychicznego, jego higieny i wrażliwości na nas samych oraz na siebie nawzajem. Jednym z najważniejszych celów fundacji jest otwarcie dialogu społecznego na tematy związane z dbaniem o dobrostan oraz zdrowie psychiczne i zerwanie z negatywnymi i krzywdzącymi stereotypami. Założycielki fundacji tworzą podcast o zdrowiu psychicznym, niezwykle mądry i na wskroś merytoryczny.
  • Życie warte jest rozmowystrona stworzona z myślą o osobach, które borykają się z myślami samobójczymi, mają za sobą próby samobójcze lub straciły kogoś w wyniku samobójstwa. Znajdziesz tam informacje dotyczące tego, na czym polega pomoc i jak jej udzielić. Oprócz praktycznych porad znajdziesz także wyszukiwarkę miejsc z bezpłatną pomocą.
  • Mapawsparcia.pl projekt Fundacji Człowiek, pomagający znaleźć najbliższe miejsce, gdzie udzielana jest darmowa pomoc w kryzysie psychicznym.

Na przekazanie 1% podatku masz czas do 30 kwietnia

Czas leci. Do 30 kwietnia pozostało coraz mniej dni. Nie zwlekaj i sprawdź, komu chcesz pomóc. Dobrze jest pomagać dobrym ludziom, bo karma wraca. Potwierdzamy z wieloletniej autopsji!

Jeśli prowadzisz zbiórkę 1% na rzecz organizacji działającej w obszarze zdrowia psychicznego, to napisz do nas wiadomość – tekst postaramy się na bieżąco aktualizować, aby nikt nie czuł się niesłusznie pominięty.

PS. Udostępnij ten tekst. Zróbmy dobry zasięg z korzyścią dla bohaterek i bohaterów tego artykułu.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Prześlij
Share on linkedin
Szeruj

😏 Zajrzyj też tutaj:

🔌 Bądźmy w kontakcie!

🤙💌 kontakt@wellbee.pl