Janusz Kozioł

psychodynamic
Anxiety
Mood
Stress
Lack of motivation
Anger
Personality disorders
Stress at work
Relationship problems
Intimate problems
Life satisfaction
Services
Online
Language

Experience

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą oraz seksuologiem.  W swojej pracy jestem otwarty na wszelkie aspekty konfliktów i zachowań, będąc przy tym zwolennikiem całościowego, indywidualnego podejścia dostosowanego do potrzeb i możliwości pacjenta. Biorę udział w sympozjach i konferencjach psychoterapeutycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Ukończyłem Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (całościowe 4-letnie szkolenie wypełniające standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz PTPPd) w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz studia „Poradnictwo i pomoc psychologiczna” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i „Seksuologia kliniczna” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Doświadczenie w pracy zdobywałem m.in. w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Warszawie: w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, a także w Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii INTIMED. Od 2016 roku prowadzę własną działalność gospodarczą jednocześnie współpracując z wybranymi Gabinetami Psychiatryczno-Psychoterapeutycznymi w Krakowie.   Prowadzę konsultację i terapię osób dorosłych doświadczających między innymi: o zaburzeń nastroju, o zaburzeń lękowych, o zaburzeń związanych ze stresem, o trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji o kryzysów małżeńskich, rodzinnych, partnerskich o rozstania lub śmierci bliskiej osoby o zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, o zaburzeń osobowości, o zaburzeń snu, o zaburzeń seksualnych.
Make an appointment
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Free datesGMT+00:00
-
Online meeting with Janusz Kozioł

---, -- -- '--

--:--

UTC +--:--