fbpx

Pandemia funduje Polakom coraz bardziej gorącą jesień, spychając nas coraz bardziej w stronę sytuacji pokroju tego, co działo się w marcu we Włoszech. Jaki to ma wpływ na postawy i opinie Polaków? W ostatnim czasie pojawiło się kilka ciekawych badań na ten temat. Postanowiliśmy zebrać i podsumować dla Was ich wyniki.

Pandemia jest dla Polaków męcząca

Agencja badawcza Inquiry przeprowadziła metodą CAWI (sondaż online na panelu YouGov) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków, w dniach 22 – 24.09.2020 r., badanie postaw Polaków wobec pandemii. 43% ankietowanych stwierdziło w nim, że media nie informują rzetelnie o obecnej sytuacji, a 48% tematem pandemii zmęczył już zanadto i chciałoby móc więcej o tym nie myśleć.

Niemal 1/4 badanych to sceptycy, uważający COVID-19 za sztucznie wywołaną przez media panikę, ukierunkowaną na potęgowanie zysku globalnych korporacji. Jest to pogląd szczególnie popularny wśród osób młodych. Z obowiązkowym noszeniem maseczek zgodziło się 55% respondentów.

Pandemia nadal bywa w Polsce negowana

Interesujące wyniki przynosi sondaż portalu ciekaweliczby.pl, gdzie 17 % respondentów stwierdziło, że pandemia nie istnieje. Osoby te argumentują swoje stanowisko spiskiem świata polityki oraz wielkiego biznesu. Dane liczbowe i relacje osób, które chorowały na COVID-19 wydają się ich nie przekonywać.

W grupie osób powyżej 55. roku życia dominuje pogląd, że pandemia to bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi (69% wskazań). W najmłodszej, badanej grupy wiekowej, czyli 18 – 24 lata, uważa tak zaledwie 23%, a aż 30% twierdzi, że pandemia nie istnieje i to wszystko należy uznać za spisek. Pogląd ten podziela również 29% osób w wieku 25 – 34 lata. Wyniki sondażu ciekaweliczby.pl należy uznać za zatrważające, zważywszy choćby na liczbę ofiar śmiertelnych, które jak dotąd pochłonął COVID-19.

psychoterapia online umow termin

Czy niepewność pozostanie z nami na stałe?

Trudno powiedzieć jak długo może jeszcze potrwać pandemia COVID-19. Trudno też powołując się na z pozoru logiczne argumenty, negować jej obecność w naszym, codziennym życiu. W scenariuszu na najbliższą przyszłość, główną rolę przeznaczono najwyraźniej dla niepewności. Życie w warunkach skrajnej niepewności może zaś mieć konsekwencje dla równowagi psychicznej człowieka.

Depresja, stany lękowe i urojenia wywoływane wskutek pandemii stają się coraz powszechniejsze. W części przypadków niezbędna może okazać się pomoc terapeutyczna, stacjonarna lub jako psychoterapia online. Jej brak w odpowiednim momencie może rodzić niestety o wiele poważniejsze konsekwencje później.

https://wellbee.pl/
Wpisz komentarz