fbpx

Asystent zdrowienia to osoba, która realnie doświadczyła kryzysu zdrowia psychicznego. Taka osoba po ukończeniu dedykowanego kursu może wspierać osoby przeżywające kryzys aktualnie oraz ich bliskich. Koncept wydaje się prosty i potrzebny. Dlaczego wydaje się wciąż mało chętnie realizowany?

Asystent zdrowienia, czyli ogniwo, którego brak było w systemie

“Asystent zdrowienia jest częścią oferty, jaką reformowana psychiatria oferuje człowiekowi w kryzysie psychicznym, zwłaszcza tym głębokim. Jest dopełnieniem oferty terapeutycznej, przełamaniem barier i podziału istniejącego w systemie ochrony zdrowia na „my” – terapeuci i „oni” – pacjenci”, a także funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów i piętna” – powiedział prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka, podczas konferencji “Asystenci zdrowienia – nadzieja i wsparcie w reformowanej psychiatrii”, która odbyła się 10 września 2020 r. w Warszawie.

Jak asystenci zdrowienia zdobywają niezbędne uprawnienia?

Rola asystenta zdrowienia łączy się z dużą odpowiedzialnością. Nie każda osoba, która uporała się z problemami psychicznymi, może realnie je realizować. Asystenci zdrowienia powinni charakteryzować się następującymi cechami:

 • doświadczyli kryzysu psychicznego, z którym uporali się z sukcesem;
 • mają za sobą udaną terapię;
 • odczuwają realną potrzebę niesienia pomocy innym;
 • są zmotywowane do tego, aby to właśnie robić.

Czy system znajdzie dla nich miejsce?

Asystenci zdrowienia pomagają pacjentom na oddziałach całodobowych oraz pracują w domach samopomocy. Powinni odgrywać istotną rolę w Centrach Zdrowia Psychicznego. To podmioty, które powstają w całej Polsce w ramach transformacji systemu leczenia psychiatrycznego ze skoncentrowanego na izolowaniu w szpitalu na rzecz rozwijania leczenia środowiskowego, czyli:

 • blisko domu,
 • szybkiego i przyjaznego;
 • włączającego w proces terapeutyczny bliskich,
 • optymalnie dostosowanego do danego przypadku,
 • podążającego za dynamiką kryzysu psychicznego,
 • skoncentrowanego na wspieraniu w procesie zdrowienia.

Kurs dla asystentów zdrowienia obejmuje:

 • wiedzę o chorobie psychicznej;
 • umiejętności zintegrowania choroby w sobie i jej przepracowania;
 • umiejętności komunikacja tak z pacjentem, jak i specjalistami odpowiedzialnymi za jego leczenie.

Kursy prowadzone są w różnych miejscach Polski. Informacji o wymogach,

Kto najbardziej skorzysta z tej formy pomocy?

Z pomocy asystenta zdrowienia może skorzystać każdy, kto skończył 18 lat i mieszka na terenie, którym on się opiekuje. Bezpłatną opieką CZP otacza także osoby nieubezpieczone, podobnie jak wszystkie placówki działające w ramach NFZ na rzecz pacjentów doświadczających kryzysu psychicznego – leczących się psychiatrycznie. Na świecie asystenci zdrowienia występują praktycznie we wszystkich krajach. Staje się już niejako ogólnie przyjętym standardem. Polska jest jeszcze na początku drogi do osiągnięcia zbliżonych celów.

Łącznik pacjenta z psychoterapeutą

Asystenci zdrowienia stanowią swoisty łącznik z pacjentem. Towarzyszą w chorobie, wspierają w drodze do zdrowienia. Nie należy mylić ich działalności z rolą psychoterapeuty. Między asystentem zdrowienia, a pacjentem rodzi się kontakt terapeutyczny, lecz nie jest to relacja w żaden sposób podobna do nawiązywanej w faktycznym przebiegu psychoterapii.

Krakowskie Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi, które szkoli asystentów zdrowienia, pracujących w Centrach Zdrowia Psychicznego przeprowadziło ankietę, w której pytano asystentów i profesjonalistów o wzajemne obawy oraz oczekiwania. Jak wskazują rezultaty badania, najważniejsze cechy oczekiwane od asystentów zdrowienia to:

 1. Empatia.
 2. Umiejętność komunikacji z pacjentami, ich rodzinami oraz specjalistami w oparciu o własną historię.
 3. Cierpliwość.

Instytucja asystentów zdrowienia jest nowa i trwa wprowadzanie ich do systemu psychiatrii, w związku z tym nadal nie jest uregulowanych wiele aspektów ich funkcjonowania. W opinii polskich ekspertów uporządkowania wymagają przede wszystkim kwestie prawne, takie jak, np. związane z dostępem do informacji medycznej.

źródło: https://infowire.pl/generic/release/570315/asystenci-zdrowienia-pomost-miedzy-pacjentem-w-kryzysie-psychicznym-a-personelem-terapeutycznym

Wpisz komentarz