fbpx

Tag: depresja

Strona 1/1

Czym jest depresja?

Depresja to pojęcie stosowane w terminologii psychiatrycznej. Odnosi się do zespołów objawów depresyjnych, które występują w przebiegu chorób afektywnych, które nazywane są także zaburzeniami afektywnymi lub zaburzeniami nastroju.

Zespół depresyjny i jego objawy

Objawy zespołu depresyjnego to przede wszystkim przewlekłe, znaczące obniżeniem nastroju. Do jego cech szczególnych należy znaczne nagromadzenie emocji takich jak:
– smutek,
– przygnębienie,
– obniżona samoocena,
– brak wiary we własne umiejętności oraz możliwości,
– regularnie odczuwane poczucie winy,
– postępujący pesymizm,
– anhedonia – niezdolność do przeżywania przyjemności,
– spowolnienie psychoruchowe,
– zaburzenie rytmu dobowego objawiające się bezsennością, bądź nadmierną sennością;
– zmniejszenie lub znaczne zwiększenie apetytu (rzadziej).

Depresja według ICD-10

Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 wyróżniono następujące postacie zaburzeń depresyjnych:
1.epizod depresyjny, inaczej epizod dużej depresji (F32 według klasyfikacji ICD-10) – rozpoznanie stosowane w przypadku wystąpienia u danej osoby po raz pierwszy w życiu zespołu objawów depresyjnych, które trwają co najmniej 2 tygodnie,
2. zaburzenia depresyjne nawracające (F33 według klasyfikacji ICD-10) – rozpoznawane są wówczas, gdy u pacjenta wystąpiły co najmniej dwa epizody dużej depresji, zaś nie występowały objawy maniakalne m.in. takie jak wzmożenie nastroju i zwiększona ilość energii, które przemawiałyby za diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej,
3. epizod depresyjny w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (według klasyfikacji ICD-10: o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym F31.3, o nasileniu wysokim bez objawów psychotycznych F31.4, o nasileniu wysokim z objawami psychotycznymi F31.5),
4. dystymia (F34.1 według klasyfikacji ICD-10) – rozpoznanie stosowane w przypadku utrzymywania się przez ponad 2 lata objawów depresyjnych, lecz o mniejszym nasileniu niż w przypadku epizodu depresyjnego,
5. depresja poschizofreniczna (F20.4 według klasyfikacji ICD-10) – przejawia się wystąpieniem objawów depresyjnych po epizodzie zaostrzenia psychozy schizofrenicznej, przy czym objawy schizofrenii mogą się nadal utrzymywać, lecz nie dominują już w obrazie klinicznym,
6. organiczne zaburzenia depresyjne (należące do organicznych zaburzeń nastroju o kodzie F06.3 według klasyfikacji ICD-10) – mogą one być wywołane przez różne stany wiążące się z dysfunkcją mózgu spowodowane pierwotną chorobą mózgu, chorobami układowymi, egzogennymi substancjami toksycznymi lub hormonalnymi, chorobami endokrynnymi lub innymi chorobami somatycznymi.
więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_depresyjne

Depresja – psychoterapia i farmakoterapia

Do najczęściej stosowanych metod leczenia depresji należy farmakoterapia, prowadzona przez lekarzy psychiatrów. Opiera się na wykorzystaniu w procesie leczenia depresji różnego rodzaju leków, w określonych dawkach.

Psychoterapia, w tym psychoterapia online, w określonych rodzajach depresji również może stanowić rozwiązanie pomagające wrócić ze stanu depresyjnego do właściwej równowagi psychicznej.
By dowiedzieć się szczegółów na ten temat polecamy umówienie 20 – minutowej, bezpłatnej sesji z Opiekunem Terapii wellbee:
Opiekun Terapii – umów darmową rozmowę >>

W trakcie tej rozmowy dowiesz się, w jaki sposób psychoterapia online pomaga w depresji oraz czy Twoje dolegliwości mogą być z jej pomocą zniwelowane.

porozmawiajmy podczas psychoterapii

psychoterapia online – sprawdź na wellbee.pl

Poniżej znajdziesz artykuły, gdzie opisujemy czym jest depresja i jakie mogą być jej skutki dla zdrowia psychicznego każdego z nas. Zachęcamy do poświęcenia chwili czasu na ich lekturę.